e-mail:
biuro@agrefinans.pl


adres:
ul. Włodarzewska 57e lok. 19
02-384 Warszawa


 
 

Biuro rachunkowe
w Warszawie

 
Firma „AGRE-FINANS” Sp. z o.o. – Biuro Rachunkowe
została utworzona aktem notarialnym z 9 grudnia 1998 roku.
Działalność rozpoczęła 1 stycznia 1999 roku,a w dniu 19 kwietnia 2002 roku została
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000107856.

 
Obsługa finansowo-księgowa przez nasze Biuro Rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie dokumentów na odpowiednich kontach księgowych. Te nieskomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa prac w zakresie obsługi Klienta.

 
Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze firmy Klienta, pracownik biura musi podjąć szereg, często trudnych, decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego.
 
 
Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy Biura Rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi zatrudnieni w naszym Biurze Rachunkowym obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

 


Zapraszamy do nas!