e-mail:
biuro@agrefinans.pl


adres:
ul. Włodarzewska 57e lok. 19
02-384 Warszawa


 
 

Usługi księgowe
i rachunkowe

 
Oferujemy szereg promocji dla Klientów:

 

-
indywidualne oferty dla firm nowopowstających oraz zmieniających Biuro Rachunkowe, zmieniających księgowość wewnętrzną (pracownicy działu księgowości na etacie) na zewnętrzną – na nasze Biuro Rachunkowe,
 
-
bezpłatne porady przy zakładaniu i rejestracji firmy oraz przy wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 
-
wysokie rabaty dla firm rozpoczynających działalność i zmieniających Biuro Rachunkowe.


Ponieważ każda firma jest inna – dla każdego Klienta wycena jest indywidualna.

Wycena usługi po wypełnieniu formularza kontaktowego.

KLIKNIJ TUTAJ !!!

 

Zapewniamy poufność informacji i danych biznesowych.
Z nami Klienci łączą się na długie lata.

 

Biuro Rachunkowe AGRE-FINANS Sp.z o.o. specjalizuje się w usługowym, komputerowym prowadzeniu:

- Ksiąg Rachunkowych,
- Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
- Ryczałtu Ewidencjonowanego
 
Przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania SYMFONIA firmy SAGE.

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, oprócz miesięcznych rozliczeń podatkowych i ZUS, sporządzamy dla Firm:
 
- Politykę Rachunkowości,
- Zakładowy plan kont odpowiedni dla rodzaju działalności,
- Rozliczenie roczne PDOP – CIT 8,
- Roczne Sprawozdania Finansowe w tym:
- bilans wraz z załącznikami,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- rachunek przepływów pieniężnych (cash flow),
- zestawienie zmian w kapitale własnym

oraz dokonujemy rozliczeń: rocznych Właścicieli oraz Firmy z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 
Biuro prowadzi wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe:
- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- ewidencje środków trwałych,
- ewidencje wyposażenia,
- ewidencje podatku od towarów i usług (VAT), rozliczenia z ZUS.
 
W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) sporządzamy:
- ryczałtową ewidencję przychodów i kosztów,
- ewidencję środków trwałych,
- ewidencję wyposażenia,
- ewidencję podatku od towarów i usług (rejestry VAT),
- rozliczenia Właścicieli,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz
- prowadzimy pełną płacowo-kadrową obsługę pracowników.
 
W ramach Ryczałtu Ewidencjonowanego sporządzamy:
- ryczałtową ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
- ewidencję podatku od towarów i usług (rejestry VAT),
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz
- prowadzimy obsługę płacowo-kadrową pracowników.
 
Zgłoszenia do ZUS:
- ZUA
- ZCNA

 

Zapraszamy do nas!